Vennligst fyll inn skjemaet nedenfor dersom du ønsker å få laget kurver og analyser av vekta di. Husk at alt er helt frivillig, både hvor ofte du ønsker å sende inn vekt, og hvor lenge du vil holde på. Det koster ikke noe, og du er heller ikke med i noen konkurranse. Det er det samme om du kun ønsker å følge med på at du holder deg stabil, eller om du ønsker å bruke dette til inspirasjon for enten å gå opp eller ned i vekt -- ingen krever NOE av deg! :-)

*


*


*


*