Treningstype: Sykling, Ryggleet-Jobb-Ryggleet, 24km
Varighet: til jobb 31 min hjem ca 40
Gjennomsnittsfart:
Snittpuls:
Max-puls:
Intensitet: middels
Kommentarer:
arn
Comments
Neste side